Auditimi i brendshëm

Shërbimet e auditimit të brendshëm të Baker Tilly Kosovë mund të zvogëlojnë ekspozimin ndaj rrezikut të biznesit dhe të kontribuojnë në efektivitetin e kontrolleve të brendshme të kompanisë. Ekipi ynë profesional posedon njohuri domethënëse të kontrolleve të brendshme në industri të ndryshme. Rezultatet e kompanisë tuaj do të përmirësohen për shkak të:

  • Qasjes efikase dhe të plotë
  • Metodologjisë së dëshmuar
  • Transferimit të njohurisë te profesionistët tuaj
  • Aftësisë së pavarur për të vlerësuar dhe ndihmuar në implementimin e kontrolleve të brendshme