Energji

Ne ofrojmë shërbime të sigurisë për kompani ndërkombëtare në tregtimin dhe distribuimin e produkteve të naftës dhe kontraktorëve të mëdhenjë të elektranave në Kosovë.