Jo-fitimprurëse

Firma jonë ka punuar që nga fillimi me organizata të ndryshme jo-fitimprurëse vendore dhe ndërkombëtare. Ne ofrojmë shërbime të auditimi dhe sigurisë dhe dizajnim të sistemeve të kontabiliteit dhe kontrolleve të brendshme për këto organizata.