Kontabilitet

Shërbimet tona të kontabilitetit për kompanitë në Kosovë shkojnë përtej përpilimit të pasqyrave financiare. Në analizojmë situatën e klientëve dhe dizajnojmë planin e përshtatshëm për t’i përmbushur nevojat e tyre. Ne mund të ju ofrojmë informata të sakta dhe të paanshme që ju nevojiten për të marrë vendime biznesore.

  • Përpilimi i pasqyrave financiare (KAS, IFRS)
  • Parashikime dhe buxhete
  • Shërbime të matjes së performancës
  • Dizajni dhe implementimi i sistemeve të kontabilitetit