Ndërtimtari

Përmes profesionistëve të dedikuar në këtë fushë, ne ofrojmë shërbime të auditimit dhe shërbime tatimore për bizneses në industrinë ndërtimore. Klientët tanë nga kjo industri përfshijnë biznese nga të mesmet deri në kompani të mëdha në Kosovë.