Great Relationships

image description

Meet our team

See More.

Baker Tilly - Për ne

Baker Tilly është firmë e konsulencës biznesore në Kosovë që ofron shërbime profesionale në auditim, kontabilitet, tatime dhe konsulencë biznesore.
Baker Tilly është themeluar në vitin 2001 me emri BU & Partners dhe tani është njëra ndër firmat lidere të auditimit në Kosovë dhe ofron shërbime të financiare dhe të kontabilitetit, tatimeve dhe këshilla tjera biznesore për organizata vendore dhe ndërkombëtare. Ekipi ynë përbëhet nga profesionist me përvojë, përfshirë auditorë të licencuar, ekspert tatimesh dhe një ekip mbështetës të profesionistëve me diploma në administrim biznesi dhe financa.

Zotimi ynë për të ofruar shërbime të kualitetit të lart arrihet përmes qasjes së personalizuar që i ofrojmë klientëve tanë. Ne përdorim profesionistët tanë më të mirë në dispozicion për të ofruar shërbime profesionale me kosto të përballueshme dhe me kohë.
Baker Tilly është firmë e licencuar nga Këshilli Kosovar për Raportim Financiar dhe operon ligjërisht në Republikën e Kosovës.

Për Baker Tilly International

Baker Tilly International është një nga rrjetet udhëheqëse botërore të ndërmarrjeve të pavarura dhe të menaxhuara të kontabilitetit dhe firmave këshilluese të biznesit, të bashkuara nga një angazhim për të ofruar shërbime të jashtëzakonshme të klientëve.

Çdo ditë, 33,600 njerëz në 147 vende ndajnë përvoja dhe ekspertizë për të ndihmuar bizneset private dhe subjektet me interes publik të përmbushin sfidat dhe të reagojnë në mënyrë proaktive ndaj mundësive. Aftësia ndërkombëtare dhe konsistenca globale e shërbimit janë thelbësore për mënyrën se si punojmë.

Qasja Globale

Ekspertë në një gamë të gjerë të sektorëve të industrisë dhe biznesit, secila kompani anëtare e Baker Tilly International kombinon shërbime me cilësi të lartë dhe njohuri të thella lokale.

Njerëzit tanë janë më shumë se thjesht kontabilistë. Ata janë të vendosur të njohin dhe kuptojnë ambiciet afatgjata të klientëve të tyre, duke parashikuar dhe duke iu përgjigjur sfidave, përderisa klientët e tyre ndjekin mundësitë.

125 firma të pavarura vijnë së bashku në katër zona gjeografike. Duke ndarë njohuri dhe burime, qasja jonë e biznesit bashkon fuqinë e rrjetit global për të dhënë rezultate të jashtëzakonshme për klientët global.

Angazhimi ynë

Të gjitha firmat anëtare të Baker Tilly International synojnë të jenë biznese të hapura
dhe transparente dhe të bëjnë angazhimet e mëposhtme:

  • Të udhëheqim me shembull
  • Për të ofruar një shërbim cilësor me theks integritetin
  • Të jesh i hapur dhe i sinqertë në të gjitha komunikimet
  • Të veprojë në mënyrë etike
  • Të përkrahet puna ekipore dhe bashkëpunimi me firmat e tjera anëtare
  • Për të ruajtur një mjedis mbështetës në të cilin individët e tyre mund të lulëzojnë.

Vlerat e përbashkëta të Baker Tilly International dhe firmave të saj anëtare përcaktojnë atë për të cilën ne qëndrojmë dhe si i bëjmë gjërat, duke formuar bazën për një qasje të vazhdueshme në ofrimin e shërbimeve në mbarë botën.

Ekipi ynë në zyrën e Kosovës