Prodhim

Firma jonë ka përvojë të dëshmuar të punës me kompani prodhuese të vogla dhe të mesme në Kosovë në ofrimin e shërbimeve të sigurisë dhe kontabilitetit.