Qeveri

Auditorët tonë me një përvojë të gjërë në politka dhe procedura qeveritare ofrojnë shërbime të auditimit dhe angazhime për procedura të rëna dakord për agjenci të ndryshme qeveritare.