Raporti i transparencës – Baker Tilly Kosovo 2020

Baker Tilly në Kosovë ka publikuar raportin e transparencës për vitin 2020 i cili mund të lexohet përmes linkut më poshtë.

Raporti i transparences – Baker Tilly Kosovo 2020