Shërbime Profesionale

Firma jonë ofron shërbime të auditimit për kompani shtetërore të shërbimeve publike në Kosovë.