Shërbimet për tatime

Departamenti ynë i tatimeve është i përfshirë në tërësi në shërbimet e planifikimit dhe konsulencës tatimore për biznese vendore dhe ndërkombëtare. Kombinimi i aftësive teknike, edukimit të vazhdueshëm dhe kreativitetit të profesionistëve tanë i ndihmonë klientëve të mbijetojnë dhe prosperojnë në një mjedis kompleks biznesor.

Firma jonë e pranon se planifikimi tatimor është shumë i rëndësishëm për të gjitha bizneset, pranda ka krijuar një sistem që ofron reagim të shpejtë për t’i informuar klientët tanë dhe i alarmon për secilin ndryshim.

  • Tatime të korporatave, parteritetit dhe bizneseve individuale
  • Përgatitja e deklaratave tatimore
  • Tatimi  në paga dhe TVSH
  • Përfaqësimi para ATK dhe autoriteteve tjera