Shitje me pakicë/Distribuim

Në ekonominë e sotme që ndryshon vazhdimisht, firma jonë ka ndihmuar klientë të ndryshëm në dizajnimin e politikave dhe procedurave për përdorimin efikas të burimeve të tyre.
Portfolio e firmsë në këtë industri përbëhet nga kompani të mesme dhe të mëdha që janë të involvuar në shitjen me pakicë të ushqimit, pijeve dhe mallrave tjera të konsumit, kompani për elektronikë të specializuar, zhvillues të softuerëve etj.